Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników
Zarząd Spółki

Prezes Zarządu - Robert Rybka
Członek Zarządu - Piotr Mielnicki